Археологически музей

Чрез колекции са представени историята, културата и бита на населението в региона от праисторическо време до късното средновековие. Експонирани са уникалното златно енеолитно съкровище от Хотница - най-старото злато в света; глинена, бронзова и каменна пластика от римската епоха; златни и сребърни предмети, открити при проучването на средновековния Търнов. Пръстените-печати на българските боляри, накити, сграфито керамика, оръдия на труда и инструменти от метал дават информация за живота в столичния град, за празника и делника на средновековния българин. В монетната зала са изложени монети, сечени от българските средновековни владетели. Стенописите от църквите във Велико Търново и от стария Преображенски манастир са гордост за всеки музей. В лапидариума са разположени архитектурни детайли, статуи и ари ор римския град Никополис ад Иструм.

Велико Търново
Ул. "Иванка Ботева" №2
Тел.: 062/ 638 841, 0885/ 105 282