Денси - Central Mall

ДЕНСИ - Central Mall Велико Търново

В магазина се предлагат широк асортимент от битова, аудио-визуална, отоплителна, цифрова и персонална техника