Изложбени зали „Рафаел Михайлов”

В изложбени зали "Р. Михайлов" създатели на традиционно и модерно изкуство често показват своите творения под формата на картини, графики, скулптури и др.

Адрес: Улица Р. Михайлов 1

Телефон: 062/ 621 525