Интернешънъл Асет Банк

Интернешънъл Асет Банк
клон Велико Търново


Адрес:
Велико Търново
бул. “България” 27
директор Димитър Ангелов
тел. +359 62/635 918
факс: +359 62/625 920
е-mail: vturnovo@iabank.bg
http://iabank.bg