ПЪЛНОПРАВНА И НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ - 100 ГОДИНИ

    На 22 септ. 1908 г. във Велико Търново, сред неописуемия възторг на търновци е обявена независимостта на България. Извършен в един деликатен момент от развитието на международните отношения в Европа, този акт пос...

Освобождението на България - 130 г.

    На 19 февр. 1878 г. в градчето Сан Стефано е подписан прелиминарен предварителен договор между Русия и Турция, който сбъдва въжделенията на българите. На тази дата преди 130 години след петвековен религиозен, поли...

Обществено полезната дейност на Пеню Велков

    Продължавайки да запознаваме читателите с една от най - хуманните и благородни традиции на народа ни, а именно дарителството в полза на училища и болници, нека обърнем поглед и към някои други аспекти от тази ...

БЛАГОДЕТЕЛИ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДАРИТЕЛИТЕ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА МЪЖКА ГИМНАЗИЯ “СВЕТИ КИРИЛ”   Идеята на Михаил Кефалов за създаване на Върховно училище във Велико Търново, което да се нарече гимназия “Св. Кирил” и неговото п...

БЛАГОДЕТЕЛИ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ІІ

ДАРИТЕЛИТЕ  НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА  МЪЖКА  ГИМНАЗИЯ “СВЕТИ  КИРИЛ”    Инициативата на първите благодетели на великотърновската мъжка гимназия “Св. Кирил” - не прекъсва през годините. Летописн...

БЛАГОДЕТЕЛИ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ІІІ

ДАРИТЕЛИТЕ - БРАТЯ БЕЛЧЕВИ     Стефан и Панайот Белчеви са родени във Велико Търново в многолюдното семейство на неграмотни еснафи, които правят всичко възможно да  дадат  на синовете си  сравнително доб...

ПРАЗНИК НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 22 МАРТ

Всяка година на 22 март (9 март ст. ст.) Великотърновци празнуват победата на цар Иван Асен ІІ над Епирския деспот Теодор Комнин през 1230 г. и денят на Св. Четиридесет мъченици. В тоя ден по една хубава традиция се възобнови и...

БЛАГОДЕТЕЛИ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ІV

ИМЕНАТА НА ДАРИТЕЛИТЕ СЕ ПИШАТ НА НЕБЕТО АНГЕЛ И МАРИЯ ПОПОВИ  Познатият в миналото индустриалец Ангел Попов е известен на великотърновската общественост и като щедър дарител.     Започнал своята дейност пр...

„Нов дворец на здравето” в старопрестолния град

Великотърновската болница е наследница на основаната на 2 януари 1867 г. болница „Св. Козма и Дамян”. Тя е първата българска болница, създадена по инициатива и чрез дарителски средства на български търговци. На 21 окт...

Освобождението на Търново - 7 юли

Л Ю Б О П И Т Н О                    В броя си от 20 април 1928 г. Общински вестник „Велико Търново” съобщава на своите читатели, че по случай Възкресение,  руската болница в гр...

“ЧОВЕКОЛЮБИВА БОЛНИЦА НА СВЕТИТЕ БЕЗСРЕБРЕНИЦИ ЦЕРИТЕЛИ КОСМА И ДАМИАН”

    Посветил живота си на върховния идеал - преуспяването на Отечеството, М. Кефалов се насочва към реализацията на проекта за болница, като се обръща от страниците на “Цариградски вестник” към по-богатите б...

БЛАГОДЕТЕЛИ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО V

ИМЕНАТА НА ДАРИТЕЛИТЕ СЕ ПИШАТ НА НЕБЕТО   МИХАИЛ КЕФАЛОВ     Михаил Кефалов е един от първите благодетели на Велико Търново. Роден е в Тетевен през 1810 или 1812г. Възпитаник е на руско висше училище и дълги годи...

Вижте Старата столица

Днес за този ден мнозина не знаят нищо, въпреки че в миналото великотърновци  свято почитат Деня на освобождението си, а една от улиците ни и досега носи името “7 юли”.  “Търновските жители стояха на покрив...

Преди десетилетия Велико Търново и регионът в цифри и факти

    От Освобождението до 1944 г. Велико Търново има облик предимно на чиновнически, търговско-занаятчийски и културно-исторически град без силно развита индустрия и земеделие. Нееднократните опити на общината да ...

Въстание на Асен и Петър

В 80-те години на XII в. вътрешното положение на Византия се характеризира с политическа нестабилност, породена от династически брожения, децентрализация на управлението, стопански упадък и засилване на социалните течен...

Второто Българско Царство

Началото на Второто Българско Царство е поставено през пролетта на следната 1187 г., когато Иван Асен привлича кумански съюзници и пренася сраженията в Тракия. При Лардея (Карнобат) българите са разбити, но малко по-късно ...

Разгром на ромеите в Тревненския проход

Следващите стъпки на Асеневци са насочени към освобождаване на останалите територии от старата българска държава. Удобен случай се открива през 1189 г. при преминаването на Третия кръстоносен поход, воден от германски...

Борба с Византия за възстановяване на българските граници

През следващите пет години, между 1190 и 1195 г. цар Асен предприема мащабно настъпление на българските войски в земите на юг от Стара планина. С поредица от походи в различни посоки са завладени основни стратегически пункт...

Византийски заговори

Успешните походи на Иван Асен към долното течение на р. Струма засилват опасенията в Константинопол за българска агресия към Бяло море. Такъв план може би наистина е съществувал, но е осуетен поради убийството на Асен п...

УСТА КОЛЮ ФИЧЕТО

УСТА КОЛЮ ФИЧЕТО 1800 – 1881 година За гордост на българския род целият деветнадесети век е бил време на усилен творчески кипеж. На този фон ярко се откроява фигурата на майстор Колю Фичето от Дряново. Сякаш умишлено ро...