Клуб Деколте

Клуб Деколте
Адрес:
Велико Търново
пл. Център №2
срещу V корпус на ВТУ /зад данъчното/
тел.: 0897 97 63 62
http://www.dekolte.eu/