Къща Калина

Къща Калина можете да откриете под
№ 29 на  Карта Велико Търново Хотели

Велико Търново, 5000
пл. "Поборнически" №4
Телефон: 062 62 43 30
GSM: 0897 93 82 72
Email: svetla88@hotmail.com
Web: http://www.tarnovkabg.com