Къща Търновка

Къща Търновка можете да откриете под
№ 28 на  Карта Велико Търново Хотели

Адрес:
Велико Търново
пл. "Поборнически" №3
Телефон: 062 62 43 30
GSM: 0897 93 82 72
Email: svetla88@hotmail.com
Web: http://www.tarnovkabg.com/