Лоби бар

Лоби бар
Адрес:
Велико Търново
пл. Майка България №2
тел.: 062 619 241