Улица Гурко

Онези от туристите, които истински се наслаждават на красивите гледки, често могат да бъдат видяни разхождайки се по улица Гурко с фотоапарати в ръка. Къщите там, строени през 18 и 19 в., се издигат една друга и се отразяват...

Самоводска чаршия

През 19в. цялата Самоводска чаршия е била централно място във Велико Търново. Разнообразието от занаяти, които се практикували там и преди и сега е огромно. Имало ковачи, казанджии, оръжейни майстори, грънчари, сладкари и...