ОУ Димитър Благоев

ОУ Димитър Благоев
Адрес:
Велико Търново
ул. Христо Смирненски № 1а
телефон:  062 621 476, 062 621 476