Паметници на културата, построени от Уста Колю Фичето

ханът Хаджи НикулиПаметници на културата, построени от Уста Колю Фичето:

1. Ханът Хаджи Никули, Велико Търново
2. Църквата „Св. Троица”, Свищов
3. Църквата „Св. св. Константин и Елена”, Велико Търново
4. Църквата  „Св. Спас”, Велико Търново
5. Конакът, Велико Търново
6. Църквата „Св. Богородица”, Велико Търново
7. Църквата „Св. Никола”, Велико Търново
8. Църквата „Св. св. Кирил и Методий” („Св. Атанас”), Велико Търново
9. Преображенски манастир
10. Църквата „Св. Никола”, Дряново
11. Плаковски манастир, църквата „Св. Илия”
12. Църквата „Св. Богородица”, с. Присово
13. Църквата „Св. Марина”, Велико Търново
14. Църквата „Св. Димитър”, Лясковец
15. Манастир „Света Троица”Къща с маймунката
16. Църквата „Св. Никола”, Горна Оряховица
17. Мост над р. Янтра, Бяла
18. Мост над р. Росица, Севлиево
19. Мост над р. Осъм (покритият мост), Ловеч
20. Мост над Дряновската река, Дряново
21. Къщата с маймунката на Никола Коюв, Велико Търново
22. Икономовата къща, Дряново
23. Фабриката та Ст. Карагьозов за коприна, Велико Търново
24. Соколски манастир, Габрово