Празниците на Светите Апостоли Петър и Павел и Горещниците

На 29 юни е летният празник Петровден, който се свързва със  Светите Апостоли Петър и Павел. По традиция на Петровден отговяват от двуседмичните пости с курбан от “петровско пиле” тоест тазгодишно – жертва за светеца и червена ябълка петровка в знак, че той пази райската градина.
Богомолци от селищата Лясковец,  Горна Оряховица и  Арбанаси се стичат в Петропавловския манастир, който се намира на 3 км от град Лясковец. На Петровден великотърновци се черкуват в храма “Св. Петър и Павел “, който се намира в квартал “Асенов” и е един от средновековните паметници на културата в града. На този ден преди и сега, посрещат Петър, Петрана, Камен /„петрос” – от гръцки – камък, скала/. Именниците предпочитат да излизат на хладни и открити места сред липите в местността “Ксилифор”. По-заможните и интелектуални великотърновски фамилии  канят  своите гости в градската градина или в ресторанта пред туристическата хижа на  хълма Царевец. По традиция през летните месеци в градската градина, военната духова музика  изнася концерти – маршове, потпури от оперети и мелодични сонати от известни композитори. На Петровден се правят големи дарения за църквите в пари и в църковна утвар,  дарения за децата от сиропиталищата, за ученически трапезарии и бедни граждани.
Според традиционния народен календар Павловден е приет, като самостоятелен празник, отбелязван на следващия ден 30 юни, за предпазване от огън, пожари и  гръм. Именници са Павел, Павлина. На Павловден се спазват строго забраните да не се работи и да не се пали огън.
Обичаите на Павловден и Горещниците са свързани със старите народни представи за унищожителната сила на огъня. Почита се слънцето и огъня, като негов земен еквивалент. Дните са посветени на християнските светци: Св.Юлия, св. Марина /символ на небесния огън, светица лечителка/ и св. Емилиян  и се наричат горещници. Смятат се за най- горещите дни на лятото. Обичаите на този ден  имат езически произход, свързан с култа към огъня. Най-строго се празнуват първият и третият горещник. Веднъж в годината на 15 юли се угася огъня, за да се поднови на третият  ден от горещниците 17 юли. Денят е посветен на Св.Марина Огнена. Празнуват го занаятчиите, които използват огъня – хлебари, ковачи, калайджии и други. Носят се питки с мед на съседи  за спорна работа и късмет през годината. Според народното вярване, каквото и да се изработи в тези дни, непременно ще изгори. Затова се спазват определени забрани – да не се работи, да не се ходи пеш, д а не се пали огън и други. 


    Надка Василева-уредник в отдел ”Етнография”
    При Регионален исторически музей-Велико Търново