Професионална гимназия по туризъм д-р Васил Берон

Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон"
Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон съществува вече 40 години. Открита е през 1964 г. като Професионално-техническо училище, което обединява паралелките по обществено хранене с тогавашната търговска школа. Началото е скромно. Осем души щатен персонал - шестима учители по специалните дисциплини, счетоводител и касиер. Часовете по общообразователни предмети се водят от гост - лектори."
Започнало с прием в една единствена специалност, днес в училището се обучават над 650 ученика в 13 специалности от три големи направления - Производство на храни и напитки, Хотелиерсво, рестьорантьорсво и кетеринг, Продажба на едро и дребно. Предвижда се откриването и на нова специалност - екскурзоводство от направления Пътувания, туризъм и свободно време.
Адрес:
Велико Търново
ул. „Цанко Церковски” № 10
Канцелария: 63-05-11
Директор: 62-15-16
Факс: 62-15-16
Email: tt_beron @ abv.bg
http://sf.stemo.bg/vt/index.html