РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИЗЛОЖБА
“КРЕПОСТТА НА ЦАРЕТЕ – ВЪЗРОДЕНА ОТ РУИНИТЕ”

    В празничния календар на България Първи ноември заема важно място наред с Деня на славянската писменост и на българската просвета и култура. На тази дата отдаваме заслужено признание и почит  към народните будители – съвест и памет на нацията през вековете.Регионален исторически музей Велико Търново
    В този ден обръщаме поглед и към нашите дарители, които предоставят ценни материали, свързани с културно-историческото наследство на Велико Търново и региона. Така с  благородния си жест те обогатяват фондовете на РИМ – Велико Търново и допринасят за съхраняването, изучаването и популяризирането на достойното ни минало.
    В чест на Деня на народните будители в музей “Нова и най-нова история” е експонирана изложбата “Крепостта на царете – възродена от руините”. Тя е подготвена благодарение на дарителския жест на г-н Ганчо Карапапазов – дългогодишен технически ръководител на Царевец.
    Изложбата включва комплексна научна фотодокументация от реставрацията на средновековната царска крепост. Тя съдържа информация, свързана с нейното цялостното проучване и възстановяване.
    Интерес представляват и предоставените протоколни книги, технически дневници, чертежи, скици, карти, фотофилми и снимки, детайлно разкриващи всички етапи от мащабната програма по експонирането на един от символите на нашия град.   
Наред с дарението, в изложбата се представят и интересни археологически находки от крепостта, съхранявани в Регионален исторически музей – Велико Търново. Архитектурните детайли, керамичните съдове, накитите, частите от оръжие и др. красноречиво свидетелстват както за блясъка на средновековната българска столица, така и за огромната роля на музея в издирването, опазването и популяризирането на богатото ни културно-историческо наследство.
Настоящата изложба е още едно доказателство, че миналото ни ще бъде достойно съхранено за идните поколения.
Тодорка Недева, Катя Митова    
 Повече можете да научите на страниците на РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ  ВЕЛИКО ТЪРНОВО -   http://www.museumvt.com/