ЖП разписание

ЖП разписание и актуална информация за движение на влакове можете да полуцхите на: http://www.bdz.bg/

БТК Указател

БТК Указател с актуална информация можете да получите на http://www.btc.bg/online/cgi-bin/wpd.cgi