Семеен хотел Варуша

Семеен хотел Варуша можете да откриете под
№ 13 на  Карта Велико Търново Хотели

Адрес:
Велико Търново
ул. "Въстаническа" №6-7
тел.: +359 62 654 554
e-mail: hotel_varusha@abv.bg
site: www.hotel-varusha.com