Тинковата къща, Ловеч

Тинковата къща
Адрес:
Ловеч
ул. Даскал Никола 8,
тел:+35968603267
gsm: +359 899 812747
http://www.tinich07.narod.ru