Хотели Русалка

Ваканционен клуб Русалка Елит
За резервации:
Централен офис: София, 1421
бул. Витоша 103
тел.: +359 2 9624215, 9624725
е-mail : office@russalka-holidays
http://www.russalka-holidays.com