Хотел Дива, с. Чифлик

Хотел Дива
с. Чифлик
община Троян
gsm:+359 670 60 935
факс:+359 670 60 499
E-mail: office@ehotels-bg.com
http://www.ehotels-bg.com/