Хотел Здравец, гр. Тетевен

Хотел Здравец
Адрес:
гр. Тетевен
ул. Петрахиля 29
Тел.: +359 678 2201
fax: +359 678/ 5551
http://www.visitcentralbalkan.net/