Хотел Илинден, Шипково

Хотел Илинден
Адрес:
Шипково
gsm: +359 885 722 932
gsm: +359 885 722 921
gsm: +359 886 437 916
http://www.hotel-ilinden.com/