Хотел Конкорд

Хотел Конкорд можете да откриете под
№ 20 на  Карта Велико Търново Хотели

Адрес:
Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №14
тел.: +359 62 602 211
e-mail: hotelconcorde_vt@abv.bg
www.hotel-concorde-vt.com