Хотел Милениум

Хотел Милениум можете да откриете под
№ 21 на  Карта Велико Търново Хотели

Адрес:
Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №20
тел.: +359 62 61 601
e-mail: millenium_vt@mail.bg
www.hotelmillenium.hit.bg