Хотел Момина крепост

Хотел Момина крепост

Адрес:
Велико Търново
парк Ксилифор
тел.: +359 62 623 410
site: www.trapezitca1902.com