Хотел Света гора

Хотел Света гора

Адрес:
Велико Търново
хълм Света гора
тел.: +359 62 634 810, 62 630 163
gsm: +359 888 331 720, 888 331 730
e-mail: dalco@abv.bg
site: www.hotels-bg.com/svetagora