Хотел Студио

Хотел Студио можете да откриете под
№ 19 на  Карта Велико Търново Хотели

Адрес:
Велико Търново
ул. "Тодор Лефтеров" №4
тел.:  +359 62 604 010, 604 009
e-mail: studio@studiohotel-vt.com
site: www.studiohotel-vt.com