„Нов дворец на здравето” в старопрестолния град

Великотърновската болница е наследница на основаната на 2 януари 1867 г. болница „Св. Козма и Дамян”. Тя е първата българска болница, създадена по инициатива и чрез дарителски средства на български търговци. На 21 октомври с.г. е закрита, поради финансови затруднения. Едва в края на юни 1877 г. търновската община подновява дейността й като руска военна болница. От следващата година прераства в Държавна първокласна болница с 60 легла.
С огромно въодушевление и радост търновци посрещат дългоочаквания строеж на болница, започнал през 1884 г. След 4 години е завършена база със 100 легла, която е основно ядро в продължение на десетилетия. В следващия период са построени нови павилиони. През 1944 г. легловият фонд достига 217, в 4 обособени отделения.
Национализацията на болничните заведения през 1947 г., Указът за всенародна безплатна медицинска помощ от 1951 г., ускорената подготовка на медицински кадри благоприятстват изграждането на обществено здравеопазване при много високи темпове.  През 1952 г. броя на болничните легла нараства на 350,  персонала на 327, а болничните отделения са 8. През 1965 г. легловата база наброява 500, персонала – 518, а отделенията – 12.
В следващите години е предприето най-мащабното строителство в Първостепенна окръжна болница. Извършва се основна реконструкция, обновяване и адаптация на старите сгради. През 1972 г. приключва първият етап на новата База І с РЗП 18 000 кв.м. и двор 93 дка. Състои се от стационарен, диагностичен и поликлиничен корпус. В новата сграда са преместени отделенията: Бърза медицинска помощ, Детско отделение, Вътрешна клиника, Рехабилитация, ІІІ Вътрешно отделение и Ортопедия, Хирургия, Урология. Съвременно оборудвани са Операционен блок, Лаборатория – бактериологична и клинична и  Поликлиника.
Подобрената материална база и нарасналата нужда от медицинска помощ са предпоставка за интензивното развитие на болницата. Паралелно нарастват броя на болничните легла и медицинския персонал. През 1970 г. болницата разполага с 635 легла, които се увеличават на 920 през 1974 г. За същия период броят на медицинските кадри от 642 достига 973 висш, среден и помощен персонал. Усъвършенства се болничната структура чрез изграждане и развитие на редица тясноспециализирани отделения, сектори и кабинети. Разкритото отделение за физикална терапия и рехабилитация е едно от първите от този вид в България. Новата болнична сграда е обзаведена с модерна апаратура и техника, създаващи възможности за диагностична, лечебна и научна дейност на съвременно равнище.
На 29 юни 1973 г. във Велико Търново е проведено заседание на Окръжния комитет на БКП, Изпълнителния комитет на Окръжния народен съвет и колегията на Министерството на народното здраве. Разискват се перспективите на здравното развитие на окръга, обновяването на болничната база и повишаване квалификацията на здравните работници.   Встъпително слово изнася министърът на народното здраве д-р Ангел Тодоров. Срещата е повод за официално откриване на новия болничен комплекс.
Изминала дълъг, сложен и противоречив път, днес МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” е най-голямото здравно заведение на територията на Великотърновска област. Болницата разполага с богат потенциал от специалисти, опит и апаратура за извършване както на висококвалифицирана диагностична, така и на терапевтична дейност.

Станислава Ботева – уредник в отдел „Нова и най-нова история”
                При Регионален исторически музей – Велико Търново