Църквата Свети Четиридесет мъченици

 Църквата Свети Четиридесет мъченици е издигната на 22.III.1230г. по заповед на цар Иван Асен II в чест на голямата му победа над византийците при Клокотница. В нея се намират: едни от най-значителните писмени паметници, изписани върху Омуртаговата, Асеновата и Граничната колона от крепостта Рoдoсто от времето на хан Крум,
Калояновият пръстен – притежател цар Калоян,
Стенописи: „Видението на Прокъл", битката при Клокотница – 9 март 1230г., голямата победа на цар Иван Асен II над Теодор Комнин, могъществото на Българската държава при цар Иван Асен ІІ (1218 – 1241) и др.,
погребани са царете Калоян и Иван Асен II, цариците Анна Мария и Ирина, Свети Сава Сръбски, както и много други членове на царското семейство и българската аристокрация, на 22 септември 1908г. княз Фердинанд I обявява Независимостта на България;