Шератон София Хотел Балкан

Шератон София Хотел Балкан
Адрес:
София
пл. Света неделя 5
тел.: +359 2 9816541
факс: +359 2 980 6464,
e-mail: sofia.reservations@luxurycollection.com,
www.luxurycollection.com/sofia