Централ Хотел Форум, София

Централ Хотел Форум
Адрес:
София 1612
бул. Цар Борис III 41
Тел.:  +359 2 954 44 44
Тел.:  +359 2 954 91 31
Факс: +359 2 954 33 33
Управител:  +359 886 735 665
Е-mail: central@central-hotel.com
http://www.central-hotel.com