София Принцес Хотел и Казино

София Принцес Хотел и Казино
Адрес:
София
бул. Мария Луиза 131
Тел. за резервации: +359 2 933 88 88