Хотел Хилтън София

Хотел Хилтън София
Адрес:
София
бул. България 1
тел.: +359 2 9335000
http://www.hilton.co.uk/sofia