Гранд хотел Радисън SAS София

Гранд хотел Радисън SAS София
Адрес:
София
пл. Народно събрание 4
Тел. за резервации: +359 2) 933 4334
Факс: (+359 2) 933 4335
E-mail: sofzh@radissonsas.com
http://www.radissonsas.com