Гранд хотел София, София

Гранд хотел София
Адрес:
София
ул. Гурко 1
тел: (+359 2) 811 0811
факс: (+359 2) 811 0953
e-mail: concierge@grandhotelsofia.bg
резервации:      
тел: (+359 2) 811 0800
факс: (+359 2) 811 0801
e-mail: reservations@grandhotelsofia.bg
http://www.grandhotelsofia.bg