Хотел Les Fleurs, София

Хотел Les Fleurs
Адрес:
София, 1000
Бул. Витоша 21
Тел: +359 2 8100 800
Факс:+359 2 8100 801
Е-mail: office@lesfleurshotel.com
За резервации: reservation@lesfleurshotel.com 
http://www.lesfleurshotel.com