Едно полезно ръководство

Децата са нашето бъдеще. Без значение е дали са собствени или чужди. Нали утре те ще ръководят държавата, ще създават новите закони, изобретения и поколения, ще се грижат за нас. От това как и на какво сме ги научили зависи световния прогрес и мир. Днес децата на България живеят различно. Социалният статус на родителите е печата на детството им. Малките българчета попадат в много стресови ситуации. Стара истина е, че преживяното като малък определя ценностната система, психиката и социалните контакти на личността до смъртта й. Затова напоследък в публичното пространство започна да се говори, че трябва да се обединят усилията на педагози, психолози, родители и социални работници, за да им се помага.
Книгата на известната английска детска психиатърка Наоми Ричмън “Общуването с децата”, с подзаглавие “Как да помогнем на децата да се справят в условията на тежък стрес” е ръководство. С тридесетгодишния си практически опит авторката обяснява кратко, точно и обосновано в дванадесет глави на хора, които работят с деца, как да се справят с емоционалните им проблеми. Тя акцентува, че в това ръководство има предложени много упражнения. Някои могат да се използват, а още по-добре е, ако те послужат за основа на собствени. Тази малка книжка може да послужи като ръководство за обучение на хора, като се разработят семинарните занятия на базата на упражненията от Приложението. В него дори има примерен план за тридневен семинар и допълнителни обяснения. Може да бъде използвано и като справочник. Ако се търси дадена справка по отделен въпрос (например за дете, което общува много трудно), трябва само да се погледне съдържанието и да се намери подходящата глава, която ще подсети четящия за някои идеи. Важно при работата с травмирани деца е да се научат възрастните да бъдат добри слушатели, да използват примери, да имат еднакво отношение към половете и да се съобразяват с културните различия в общуването. Разбира се трябва да се търсят силните и добри страни на децата, да се подкрепят положителните им черти, да им се показва, че са ценени и разбирани.
Много са случаите, когато едно дете преживява стрес. Не можем да предвидим и преодолеем всичко. Добре е да има до него грижовен възрастен, който може да му помогне, да възстанови увереността му и да му даде надежда за по-добър живот. Това може да сте и Вие, нали?

Бисера Дживодерова