Великотърновски университет

 През есента на 1963 г. на историческия и живописен хълм "Света гора" във Велико Търново разтваря врати първият извънстоличен университет, който има за покровители светите братя Кирил и Методий. Наследил просветн...

Училища във Вeлико Търново

Старопрестолна гимназия по икономика Адрес: ул. "Панарет Рашев" 24 В. Търново Телефон:     062/620587  062/653164 http://sgi.net-bg.info/ Езикова Гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" Адрес: ул. "Славянска" 2 Телеф...

Старопрестолна гимназия по икономика

Старопрестолна гимназия по икономика – гр. Велико Търново е професионално училище с традиции. През всички десетилетия на своето съществуване е едно от водещите училища в града. В него се обучават ученици в следните ...

Езикова Гимназия Проф. д-р Асен Златаров

Езикова Гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" Адрес: Велико Търново ул. "Славянска" 2 Телефони: Директор: 062 / 67 29 04 Помощник-директори: 062 / 67 19 90 Канцелария: 062 / 67 28 43 E-mail: egvt@abv.bg http://egvt.hit.bg/

Природо математическа гимназия Васил Друмев

Природо математическа гимназия "Васил Друмев" Адрес: Велико Търново ул. "Вела Благоева" 10  Телефон: 062/ 2 02 74  E-mail: pmgvt@yahoo.com  www.pmg-vtyrnovo.hit.bg/

СОУ Емилиян Станев

СОУ "Емилиян Станев" Адрес: Велико Търново ул."Мария Габровска " № 1 http://souemst25.net-bg.info  

Техникум по електроника Ал.Ст.Попов

Техникум по електроника "Ал.Ст.Попов" Адрес: Велико Търново Ул. “Н. Габровски” №90 Тел.: 062/ 4 49 7  

Частна професионална гимназия по мениджмънт

Частна професионална гимназия по мениджмънт Адрес: Велико Търново Ул."Мармарлийска" №26 сл. тел.: 062/ 63 79 15 моб. тел.: 0886/ 499 016 http://www.chpgmvt.hit.bg

Професионална гимназия по туризъм д-р Васил Берон

Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон" Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон съществува вече 40 години. Открита е през 1964 г. като Професионално-техническо училище, което обединява парал...

ПГСАГ Ангел Попов

ПГСАГ "Ангел Попов " Адрес: Велико Търново Ул."Никола Габровски" №21 Тел.: 062/ 620 496 http://www.pgsagap.method-x.net/the-wall

СОУ Владимир Комаров

СОУ "Владимир Комаров" През изминалите години училището е натрупало голям опит в обучението и възпитанието на младите хора В него се обучават над 300 ученици (от I до XII клас ). За тях се грижат 35 висококвалифицирани у...

ОУ Св. Патриарх Евтимий Търновски

ОУ "Св. Патриарх Евтимий Търновски" Адрес: Велико Търново ул. Мармарлийска №13 тел. 062/621 951 http://patrata.dir.bg

Частна Професионална гимназия Аркус

Частна Професионална гимназия "Аркус" Адрес: Велико Търново ул. Драгоман №16 тел.: 062 619 966 www.ac-arcus.com

НВУ Васил Левски

НВУ "Васил Левски" Адрес: Велико Търново ул. България 76 тел.: 062 618 822 062 618 899 e-mail: nvu@nvu.bg http://www.nvu.bg/

Висше училище Земеделски колеж

Висше училище "Земеделски колеж" Учебно-научен център - Велико Търново Адрес: Велико Търново ул. "Никола Габровски" No 90 тел.: 062/603 938 e-mail: info@vuzk.netcollege-bg.com http://vuzk.netcollege-bg.com/

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг Адрес: Велико Търново  ул. Арх. Г. Козаров 1  тел. 062 605 094

ПГС Кольо Фичето

ПГС Кольо Фичето Адрес: Велико Търново  ул. Мармарлийска № 26 tел.: 062  621 659 e-mail:  pgskfvt_@abv.bg http://www.ficheto.hit.bg/

Професионална гимназия по моден дизайн

Професионална гимназия по моден дизайн Адрес: Велико Търново ул. Ксилифорска №45 тел: 062 625 887, 062 624 154 е-mail:  ttbu@mail.bg http://www.pgmd-vt.50megs.com/

СОУ Г. С. Раковски (Спортно училище)

СОУ Г. С. Раковски Адрес: Велико Търново ул. Г. Измирлиев №2 тел.:  062 648 867, 062 32 968

СОУ Вела Благоева

СОУ Вела Благоева Адрес: Велико Търново ул. К. Паница № 1 Тел.: 062 642 861, 062 642 906

ПУ Тeодосий Търновски

ПУ Тeодосий Търновски Адрес: Велико Търново ул. Климент Охридски № 50 тел.: 062/ 629729, 062/ 30061 е-mail:  vptu@mail.bg

ОУ П. Р. Славейков

ОУ П. Р. Славейков Адрес: Велико Търново ул. Освобождение № 29 тел.: 062  624 470, 062 631 442

ОУ Димитър Благоев

ОУ Димитър Благоев Адрес: Велико Търново ул. Христо Смирненски № 1а телефон:  062 621 476, 062 621 476

ОУ Христо Ботев

ОУ Христо Ботев Адрес: Велико Търново ул. Михаил Кефалов № 2 Телефон: 062  629 894, 062 638 922

ОУ Бачо Киро

ОУ Бачо Киро Адрес: Велико Търново ул. Филип Тотю № 20 тел: 062/625890, 062/ 625890 е-mail:  b_kiro_school@abv.bg http://bkiro-almanah.hit.bg/

Школа Магнаура

Школа Магнаура Адрес: Велико Търново ул. Никола Габорвски №8 А тел: 062/ 604767 е-mail:  office@magnaura.com http://www.magnaura.com/

Езикова школа ДИЕЛ

Езикова школа ДИЕЛ Адрес: Велико Търново ул. Рафаил Попов №6 тел:  062 620 660 е-mail:  diel_school@abv.bg