Освобождението на Търново - 7 юли

Л Ю Б О П И Т Н О         
          В броя си от 20 април 1928 г. Общински вестник „Велико Търново” съобщава на своите читатели, че по случай Възкресение,  руската болница в града подарява на общината една художествено изработена картина. За известно време тя ще бъде изложена пред общинското управление и търновци ще могат да я видят.
          Картината е репродукция на популярната творба на Николай Д. Оренбургски „Влизането на руските освободителни войски в град Велико Търново през 1877 година” и е с размери 140/180 см. Изработена е от руския художник, инвалида Иван Я. Павлович само с лявата ръка.
          Изложената картина става повод за разгорещени спорове сред жителите на старата столица, дори се води полемика на страниците на общинския вестник. Едни от съвременниците са категорични, че „това е една фотографическа снимка” и дори посочват познати лица на търновци на нея. Свещеник Елефтер п.Димитров определя  мястото, където е станала снимката - излизането на руските войни от катедралния храм „Св.Богородица”.
          Други съвременници на събитието, като известния художник Димитър Багрилов, твърдят, че „нито улицата, нито къщите, нито хората-посрещачи са търновци”. В своите доводи, не без основание, той посочва няколко аргумента: „Видно е, че картината илюстрира шествие на освободителните войски начело с княз Николай Николаевич и българи го поздравяват. Обаче, улицата, в която е представено това събитие с такъв силует не сме имали във Велико Търново. Още повече, народа по улицата, по чардаци и прозорци на къщите е в шопско облекло, което никога не са носили и познат човек от града не се забелязва. Венците, покачени по дръжките на знамената, в ръцете на хората и тези  -  в краката на конете са еднообразни по форма и украса, като че ли изработени фабрично, сложени симетрично и запазили положението си така неестествено.От всичко това и други обстоятелства е видно, че изображението на картината е нагласено с поменатите грешки в постановката и нищо общо няма с градът ни”.
          Трудно е да кажем защо точно така художникът е представил картината и дали наистина моментът е бил предварително подготвен. Знаем само какъв е бил художествения замисъл на автора – възторженото посрещане на руските освободители, потвърдени от спомените на съвременниците: „Жените и девойките се спущаха към офицерите и войниците, поздравяваха ги с „Добре дошли” и им целуваха ръцете. Те поднасяха и сами окачваха както на офицерите, тъй също и на войниците големи и хубави венци, раздаваха им кърпи, пешкири, чорапи, ризи. Къщята бяха окичени с български и руски народни флагове. На всичките посрещачи очите бяха просълзени от умиление...
-    Освободихме се! Свободна България! – кръсти се и плаче множеството”.
          Загадъчни са думите на очевидеца: български народни флагове! Какво е искал да каже? А на картината се виждат знамена с три цвята – откога и откъде народът ги е съхранил?
Татяна Кънчева – уредник в отдел „История на България XV−XIX в.”
При Регионален исторически музей − Велико Търново