Професионална гимназия по моден дизайн

Професионална гимназия по моден дизайн
Адрес:
Велико Търново
ул. Ксилифорска №45
тел: 062 625 887, 062 624 154
е-mail:  ttbu@mail.bg
http://www.pgmd-vt.50megs.com/