Туристически комплекс Бяло камъне

Туристически комплекс Бяло камъне
Комплексът е разположен в полите на Същинска Средна гора под връх "Чевира" и връх "Алексица". Намира се на 8 км. северозападно от с. Старосел, обл. Пловдив.
gsm: +359 889/898-226;
gsm: +359 885/546-012;
тел.: +359 337/62163;
E-mail:byalokamane@gmail.com
http://www.byalokamane.com