Исторически музей - Килифарево

Историческият музей в Килифарево е открит на 8 юни 1983 г.
Музеят е разположен в Саралиевата къща - масивна двуетажна сграда във възрожденски стил, строена през 1850 г. Обявена за  забележителен архитектурен паметник на културата от местно значение през 1991 г. В нея се раждат и живеят известните общественици Стою, Трифон и Тотю Саралиеви. Тук преминава и част от живота на Валентин Вълев – известен наш скулптор.
С помощта на оригинални веществени материали, фотоси, схеми и документи се разкрива икономическата, политическата и културната история на Килифаревския край от древността до наши дни.
Интерес представлява запазения каменен латински надпис от ранно – византийската крепост при КилифИсторическият музей в Килифаревоаревския манастир от V-VI в.: ”АУСТАТИС, НЕКА ДА ЖИВЕЕ В ИМЕТО НА ХРИСТА. ЗА КИЛИЯТА ТОЙ ИЗСЕЧЕ ПЪТЕКА В СКАЛАТА”.
Централно място в ранната история е отредено на Килифаревския манастир и материалите свързани с него. Тук през ХІV век се създава Килифаревската книжовна школа от основателя на манастира Теодосий Търновски. През втората половина на ХІХ в. Килифарево е административен и търговско – занаятчийски център. Занаятите  са свързани със земеделието и скотовъдството. Водите на р. Белица и притоците и движат тепавици, валявици, караджейки, мутафчийски и гайтанджийски долапи. Прочуло се по цяла Европа със своите сукани гайтани, а покрай него и с израза “не го усуквай по килифарски”.
В еркера е разположена част от етнографската експозиция. От трите свързани помещения – хашево, гостна и спалня на заможно занаятчийско семейство от края на ХІХ посетителят добива представа както за имущественото състояние на семейството, така и за навлизането на елементи от европейската култура и бит. Наред с миндерлъците застлани с шарени тъкани черги съжителстват виенска мебел от черно дърво с червена дамаска, красива дървена маса с покривка от плат и плетиво на една кука, грамофон с фуния, донесен от градинари в Русия.
В специално направени навеси в двора на музея е показана материалната култура и етнографските особености на района – суровини, инструменти, готова продукция на бъчварството, мутафчийството, грънчарството, виларството, коларството и др. Важно място заема  колекцията от оброчни и надгробни плочи – истински шедьоври на каменната пластика от Възраждането, дело  на килифаревски майстори-каменоделци.
На приземния етаж е художествената галерия от картини, графики и скулптури, дарени от родни художници.
Красивата двукатна къща с високи дувари и тежки дървени порти се намира в непосредствена близост до друга архитектурна забележителност – Часовниковата кула, строена през първата четвърт на ХІХ в. Постигнат по естествен път, архитектурният ансамбъл днес е символ на гр. Килифарево.

Елена Мачковска - уредник