Чамурковата къща, с. Малък Чифлик

Чамурковата къща
Адрес:
с. Малък Чифлик
gsm: +359 885 420 020
gsm: +359 895 421 143
e-mail: chamurkovakashta@gmail.com
http://chamurkova-kashta.hit.bg