БЛАГОДЕТЕЛИ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ІІ

ДАРИТЕЛИТЕ  НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА  МЪЖКА  ГИМНАЗИЯ “СВЕТИ  КИРИЛ”

   Инициативата на първите благодетели на великотърновската мъжка гимназия “Св. Кирил” - не прекъсва през годините. Летописната книга на гимназията съхранява на своите страници една дълга поредица от имена на дарители, които със своя благороден жест са спомогнали за създаването и развитието на училището и  неговите ученици.
    Така, през 1904 г. Ахилей Теодориди, син на търновец, роден  и живял в Румъния, завещава библиотеката си със 174 книги на гимназията, а през 1908 г. наследниците на Илия Попов - търговец от В. Търново, основават Дарителите на Великотърновската мъжка гимназия Св. Кирилфонд на негово име от 2500 златни лева, от лихвите на който се дава ежегодна награда на учениците с най - добър успех.
    Завещание в полза на бедни,  но с примерно поведение и отличен успех ученици от Мъжката гимназия правят митрополит Антим, през 1915 г. от 9500 лв. и митрополит Иларион през 1925 г. от 4000 лв.
    Впечатление прави и една поредица от завещания от името на родители в памет на рано починалите им деца, бивши възпитаници на гимназията. Едно от тези завещания е на семейство Мола и Димитър Дряновски, направено през 1918 г. в памет на сина им Пенчо Дряновски, завършил търговско образование в Германия и починал  съвсем млад. Със средствата  - 25 000 лв. от образувания на негово име фонд се издържа по един ученик от гимназията докато получи висше търговско образование. Първата стипендия от този фонд се дава  на ученика Георги Иванов, с условието  че след завършване на гимназията ще учи във висше търговско училище. Подобно е и завещанието на семейството на известния търговец и фабрикант Никола Хаджиславчев. Той и съпругата му Кина, през 1922 г. основават фонд при гимназията от 100 000 лева на името на покойния им син Славчо Н. Хаджиславчев, студент по машинно инженерство в Мюнхен. Според правилника на този дарителски фонд от него могат да се издържат  бедни търновски младежи от Мъжката гимназия за да получат средно образование, а след това и висше - по избор. Първият стипендиант на този фонд е Петър Стамболов, изпратен по късно да учи математика в Софийския университет.
    През 1929 г. семейство Пена и Ламби Владкови даряват на гимназията 40 000 лв. за образуване на фонд на името на покойния им син Христо Владков, студент в Софийския университет по естествена история. Дарителският фонд е основан с цел да се връчва ежегодна награда на ученик от последния клас  на гимназията с най-висок  успех по естествена история, а също така и да се създаде библиотека в училището, под името “Христо Владков”, която да съдържа най-новата литература по предмета - естествена история. Първата премия от фонда е присъдена на Георги Палазов за показан най-висок успех - пълно отличие през целия гимназиален курс по естествена история. Същият ученик получава и наградата от 100 лв. от фонда “Илия Попов” за постигнат най-висок общ успех при завършване на гимназията.
    Семейство Анка и Илия Кирови, собственици на циглена фабрика, през 1936 г. даряват 22 000 лв. за основаване на фонд на името на сина им Кирил Киров за набавяне на облекло за бедни, но с добър успех и поведение ученици.
    През 1938 г. семейство Варвара и Петър Машин, даряват на гимназията сумата 7 000 лв. за образуване на фонд на името на покойния им син Андрей Машин, за подпомагане на бедни ученици, но с най-добър успех по химия и естествени науки.
    Фонд “Райна Данчо Томова” е основан през 1935 г. от Данчо и Еленка Томови за връчване на ежегодна премия  на ученика с най-висок успех по български език. По - късно, през 1941 г., след смъртта на дългогодишният учител  Данчо Томов,  съпругата му дарява 10 000 лв. за подпомагане на бедни ученици. Примерът е последван и от други учители от Великотърновската мъжка гимназия: Иван Хлебаров дарява сумата 10 000 лв. за подпомагане на ученическата трапезария, учителката по френски език Мария Радева дарява на гимназията сумата 3 000 лв. за подпомагане на  ученическото дружество “Червен кръст”, а родителите на учителката по философия Невена Ангелова даряват 5000 лв. за образуване на фонд  в памет на дъщеря им, за даване награда на най-добрия ученик по философия в гимназията.
    Това са имената на първите дарители, записани в Летописната книга на мъжката гимназия “Св. Кирил”  и в паметта на поколенията.
    Вярваме, че ще има и други.
ЮЛИЯ ДЕНЧЕВА - гл. експерт
ТЕРИТОРИАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО