БЛАГОДЕТЕЛИ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДАРИТЕЛИТЕ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА МЪЖКА ГИМНАЗИЯ

“СВЕТИ КИРИЛ”

 

Идеята на Михаил Кефалов за създаване на Върховно училище във Велико Търново, което да се нарече гимназия “Св. Кирил” и неговото първо дарение  за тази цел е последвано  и от Силвестър Пенов от Габрово, събрал състоянието си, както сам пише в завещанието си от 1863 г. “като съм се трудил от малък, като се отрекох от женене и живях по-много като калугер, нежели като мирянин с цел да бъда полезен на любезното ми отечество България, гдето за първи път видях слънцето, макар, че живях по чужди места...”. От същата цел е воден и друг дарител на Мъжката гимназия -  Козма Тричков от Враца, който също преживява по-голяма част от живота си в чужбина , но тъй като смята че “отечеството България има голяма нужда от умствено развитие... и понеже, пише той в завещанието си, го обичах много, всичкия си живот се трудих за неговото благоденствие и вярвам, че изпълнявам една от най-светлите длъжности като ида в помощ на Отечеството си с малкия си имот, който посвещавам за умственото развитие...”

Благодарността  към първите дарители, спомогнали за създаването на мъжката гимназия “Свети Кирил” е изразена в поставената през 1882 г. мемориална плоча на гимназията в памет на първите благодетели - Михаил Кефалов, Силвестър Пенов и Козма Тричков. По предложение на д-р Васил Берон е прието всяка година, на 30 януари - празника на “Три Светители” да се отслужва панахида за благодетелите на търновските училища.

Сред имената на благодетелите трябва да се спомене и името на д-р Никола Пиколо, лекар по образование, надарен с всестранни интереси. Той прекарва по-голяма част от живота си в чужбина, но не забравя Отечеството и родния си град и завещава през 1865 г.  на общинското училище в Търново 12000 франка.

Друг търновец, оставил името си в “Златната книга” на дарителите на народната просвета е и известният търговец Петър Керемекчиев, който завещава своя имот на “...милото и любимото ми автономно Отечество България, в лицето на българското правителство, с едничката цел,  да се състави един вечен фонд под наименованието “Фонд за народно образование “Петър Керемекчиев”, от прихода на който да се изпровождат ежегодно едно число млади българи за  научно развитие в образована Европа. Младежите, които ще се изпровождат ще са само ония, които ще са свършили успешно първоначалните  четирикласни училища в България, които са били лишени от средства и които би били издържали чрез конкурс и изпит най-добрите ноти, относително учението и поведението...”. До 1911 г. 77 българи добиват висшето си образование благодарение на средствата от фонд “Петър Керемекчиев” и впоследствие работят и заемат видни длъжности в сферата на просветата, културата и управлението.  В завещанието на Петър Керемекчиев е предвидена и солидна сума за финансово подпомагане на  мъжката гимназия   “Св. Кирил” във Велико Търново.

Имената на тези известни мъже, остават завинаги свързани с историята на великотърновската мъжка гимназия “Св. Кирил”  и стават причина  и други родолюбиви българи да  последват примера им.

                                                                       ЮЛИЯ ДЕНЧЕВА - гл. експерт

                                                           ТЕРИТОРИАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ

                                                                       ВЕЛИКО   ТЪРНОВО