Ресторант Теона

Ресторант Теона

Адрес:
Велико Търново
ул. "Александър Батенберг" №2
над Спортнта зала
тел.: +359 062 605 090