Комплекс Гамартата, в.с. Дюни

Комплекс Гамартата
Адрес:
в.с. Дюни
тел./факс +359 550  22219
E-mail: info@gamartata.com
http://www.gamartata.com