Копитото, природен парк Витоша

Копитото    
Хотелски комплекс в природен парк Витоша
Адрес:
1514 София
Национален парк Витоша
тел.: +359 2 8570000,
факс: +359 2 8570093