Природо математическа гимназия Васил Друмев

Природо математическа гимназия "Васил Друмев"
Адрес:
Велико Търново
ул. "Вела Благоева" 10 
Телефон: 062/ 2 02 74 
E-mail: pmgvt@yahoo.com