Дебютна изложба на икони - Таня Пенева

Уважаеми дами и господа,

Великотърновският регион не напразно се гордее със зографите, учили и творили в тук и в страната, пренесли във времето традицията и новаторството в иконографията.
В дебютната си изложба, авторката Таня Пенева ни запознава с творчеството си, представяйки ни уменията си по дърворезба, иконопис и стенопис.
Както в композиционно, така и в цветово отношение, авторката следва изискванията на Православната църковна живопис, които умело съчетава със собственото си усещане за форма и цвят.
Пред нас са творбите на един млад иконограф, който ни представя не само традиционната иконна творба, но и симбиозата между дърворезба и икона.
Характерните похвати на иконното изображение - меко моделирани телесни части, тесни и удължени носове, широко отворени очи, малки устни, прецизност в изграждането на декоративните елементи по брони, дрехи, евангелия - всичко това очертава уникалния почерк на иконографката Таня Пенева, която твори авторски икони и стенописи.
Тези елементи присъстват и във фреските на параклисите „Свети Илия” в село Извор -област Бургас и „Свети Иван Рилски” - град Поморие, чието стенописване също е дело на Таня Пенева.
Смея да твърдя, че пред нас стой един много обещаващ млад автор, чието творчество ще ни вдъхва вяра и надежда години напред.

Из словото на Иван Александров - директор на РНБ "П.Р.Славейков"